La Sânziene... cu Leac!

Termeni de utilizare

1. Aspecte generale

Site-ul www.lasanziene.ro, denumit în continuare „Site-ul web” este detinut și administrat de societatea La Sânziene…cu leac S.R.L., denumită în continuare Societatea, având Cod Unic de Inregistrare 35195460, număr de înregistrare la Registrul Comerţului J40/13499/2015, cu sediul în mun. Bucureşti, str. Ion Bogdan, nr. 9, corp A, ap. 4, sector 1, e-mail: [email protected]

2. Acceptarea termenilor

Utilizarea site-ului www.lasanziene.ro echivalează cu citirea, înţelegerea şi acceptarea de către Client a termenilor şi condiţiilor detaliate mai jos. Recomandăm citirea cu atenţie a acestora, atât la momentul efectuării primei accesări a site-ului www.lasanziene.ro, cât şi periodic. Societatea La Sânziene…cu Leac SRL îşi rezervă dreptul de a modifica şi actualiza în orice moment conţinutul acestui site, fără o altă notificare prealabilă. Clienţii/utilizatorii acceptă în mod expres că simpla utilizare sau accesare a serviciilor oferite de către www.lasanziene.ro semnifică acceptarea deplină şi necondiţionată a prezentelor condiţii, împreună cu orice modificări ulterioare („Acord”).

Prin accesarea, navigarea, efectuarea de cadre, utilizarea și/sau crearea de legături cu site-ul web www.lasanziene.ro şi celelalte site-uri la care facem trimitere, devii Utilizator (definit în Secțiunea 3 din prezenta) și te obligi să te supui termenilor din prezentul Acord. Acest Acord a fost revizuit ultima dată la 09 martie 2023. Când utilizezi o caracteristică a Site-ului web, este posibil să ți se aplice și alte ghiduri, regulamente, condiții de furnizare a serviciului, politici de utilizare acceptabilă, politici de confidențialitate sau alte prevederi contractuale publicate, după cum este specificat.

3. Tipuri de utilizatori

Orice persoană care accesează, navighează sau utilizează în alt mod Site-ul web, fie manual, fie printr-un dispozitiv sau program automat, va fi considerată „Utilizator” potrivit prezentului Acord. Accesând Site-ul web și devenind Utilizator, declari că ai vârsta minimă de 18 ani sau mai mult. Dacă ai sub 18 ani, dar cel puțin 16 ani, poți utiliza Site-ul web, dar numai sub supravegherea unui părinte sau tutore legal care a acceptat să se supună acestor Termeni de utilizare.

4. Confidentialitate

Confirmi că ai citit și ai înțeles termenii din Politica de confidențialitate La Sânziene…cu Leac SRL publicaţi pe site, care stabilesc modul de prelucrare a datelor cu caracter personal atunci când utilizezi Site-ul web, inclusiv tipurile de date colectate, scopurile de prelucrare a datelor, părțile cu care pot fi partajate datele, drepturile tale în legătură cu prelucrarea datelor.

5. Utilizarea Site-ului web; Modificari

(a) Înțelegeți că societatea La Sânziene…cu Leac S.R.L. nu poate garanta și nu garantează că fișierele disponibile spre descărcare de pe Site-ul web nu conțin viruși, cai troieni sau alte programe pentru computer care au scopul de a deteriora, afecta negativ, intercepta ilegal sau expropria orice sistem, date sau informații personale. Ai responsabilitatea de a implementa proceduri și puncte de verificare suficiente în funcție de cerințele tale personale de acuratețe a datelor de intrare și de ieșire, precum și responsabilitatea de a menține mijloace externe față de Site-ul web pentru reconstrucția eventualelor date pierdute.

(b) Societatea La Sânziene…cu Leac S.R.L. își rezervă dreptul de a adăuga, modifica sau sista Site-ul web sau anumite porțiuni din Site-ul web, în orice moment, la propria discreție. Orice astfel de adăugiri, modificări sau sistări se vor supune acestor Termeni de utilizare.

6. Integritatea sistemului

Ți se interzice utilizarea oricărui dispozitiv, software sau program care poate interfera cu funcționarea corectă a Site-ului web. Ți se interzice întreprinderea oricărei acțiuni care presupune încărcarea nerezonabilă a infrastructurii utilizate pentru susținerea funcționării eficiente a Site-ul web, inclusiv, dar fără limitare la e-mail-urile nesolicitate (adică „Spam”).

7. Risc; Utilizarea Internetului

Îți asumi integral responsabilitatea și riscurile existente atunci când utilizezi site-ul web și internetul. Iei la cunoștință și accepți că orice încărcări sau transmisiuni pe care le efectuezi pot fi interceptate și utilizate de terți neautorizați și îți asumi personal toate riscurile asociate cu acest lucru.

8. Declinarea Garantiilor

Societatea La Sânziene…cu Leac S.R.L. nu oferă niciun fel de garanție, declarație sau aprobare, explicită sau implicită (inclusiv, dar fără limitare la garanții de titlu sau neîncălcare sau garanțiile implicite de vandabilitate sau potrivire pentru un anumit scop) în legătură cu site-ul web, conținutul site-ului web, orice mărfuri sau servicii furnizate prin intermediul site-ului web sau prin internet în general, dacă nu se specifică altfel pe site-ul web pentru un anumit produs sau serviciu și Societatea La Sânziene…cu Leac SRL declină orice răspundere pentru orice costuri sau pagube care rezultă direct sau indirect din orice tranzacții efectuate prin intermediul site-ului web.

Societatea La Sânziene…cu Leac S.R.L. nu garantează că site-ul web sau serviciile vor îndeplini cerințele utilizatorului sau că site-ul web sau serviciile vor fi neîntrerupte sau fără erori sau că defectele site-ului web vor fi corectate. Site-ul web și conținuturile și serviciile puse la dispoziție pe site-ul web sunt furnizate „așa cum sunt” și „în funcție de disponibilitate”.

9. Intreruperi ale sistemului

Societatea La Sânziene…cu Leac S.R.L. programează periodic opriri ale sistemului pentru mentenanță și alte scopuri. Pot să apară și întreruperi neplanificate ale sistemului. Societatea La Sânziene…cu Leac S.R.L. nu își asumă nicio răspundere pentru nedisponibilitatea Site-ului web ca urmare a acestui fapt sau pentru orice pierderi de date sau de tranzacții cauzate de întreruperi planificate sau neplanificate ale sistemului sau de întârzierea, transmiterea greșită, netransmiterea informațiilor din cauza acestor întreruperi ale sistemului sau a oricăror activități ale unor terți sau a oricăror altor întreruperi ale furnizorilor de domenii web sau a infrastructurii de internet și a rețelelor externe față de Site-ul web.

10. Despagubiri

Te obligi să despăgubești, să aperi și să exonerezi Societatea La Sânziene…cu Leac S.R.L., administratorul, asociatul, angajații și reprezentanții săi de orice acuzații, plângeri, acțiuni în justiție, costuri, datorii, pierderi și daune de orice fel (inclusiv în ceea ce privește onorariile avocaților) care rezultă din (i) utilizarea, utilizarea incorectă sau utilizarea abuzivă a Site-ului web de către tine, (ii) utilizarea incorectă a serviciilor sau bunurilor furnizate prin intermediul Site-ului web sau (iii) încălcarea de către tine a oricărei prevederi a acestui Acord. Te obligi să colaborezi în măsura maximă a rezonabilului la apărarea Societăţii La Sânziene…cu Leac S.R.L. împotriva oricărei plângeri. Societatea La Sânziene…cu Leac S.R.L. își rezervă dreptul, pe cheltuiala proprie, să își asume apărarea și controlul exclusiv al oricărei cauze care ar face în mod normal obiectul despăgubirii de către tine și în niciun caz nu vei încheia înțelegeri cu privire la o cauză legală fără consimțământul scris din partea Societăţii La Sânziene…cu Leac S.R.L.

11. Proprietate intelectuala

Conţinutul Site-ului web, cum sunt textele, graficele, logo-urile, clipurile audio, videoclipurile, fotografiile, aplicațiile software și alte informații („Conținut”) sunt proprietatea societăţii, sau sunt publicate pe site-ul web cu acordul titularului și sunt protejate de legislația privind drepturile de autor și mărcile în curs de înregistrare sau alte drepturi privind proprietatea intelectuală. Aceste drepturi sunt protejate în toate formele, mijloacele mediatice și tehnologiile existente în prezent sau care vor fi dezvoltate în viitor. Ai dreptul să imprimi și să descarci părți de materiale din diferite secțiuni ale Site-ului numai pentru uzul tău personal necomercial. Nicio parte a Conținutului nu poate fi retipărită, republicată, modificată sau distribuită, sub nicio formă, fără autorizația scrisă explicită a Societatăţii La Sânziene…cu Leac S.R.L. Aşadar, nu ai dreptul – și acest Acord nu îți dă dreptul – să reproduci, să refaci sursa, să decompilezi, să dezasamblezi, să modifici, să transmiți, să vinzi, să distribui, să oferi sub licență sau să creezi lucrări derivate pe baza Site-ului web. Anumite conținuturi pot fi publicate cu acordul de la terți și toate aceste conținuturi de la terți și drepturile de proprietate intelectuală asupra conținutului aparțin părților terțe respective. Îți este interzisă eliminarea, alterarea sau modificarea oricărui drept de proprietate intelectuală, oricărei mărci în curs de înregistrare sau oricărui alt aviz sau legendă privind drepturile de proprietate intelectuală sau de exclusivitate de pe Site-ul web sau din cadrul Conținutului. Orice drepturi neacordate în mod explicit prin acest Acord sau alte acorduri de licență pentru utilizatorul final sunt rezervate de Societatea La Sânziene…cu Leac S.R.L.

Nicio informație din prezenta nu conferă, prin implicare, prin interdicția de venire contra factum proprium sau într-un alt mod, nicio licență sau drept în baza niciunui brevet sau mărci în curs de înregistrare a Societăţii La Sânziene…cu Leac S.R.L. sau a oricărui terț.

12. Limitarea raspunderii

Societatea La Sânziene…cu Leac S.R.L. sau alte părți implicate în crearea, producerea sau distribuirea site-ului web nu vor fi în niciun caz răspunzătoare pentru niciun fel de prejudicii directe, indirecte, accidentale, speciale sau pe cale de consecință legate de pierderi de profit, fond comercial, uzufruct, date sau alte pierderi necorporale (chiar dacă am fost înștiințați cu privire la posibilitatea de producere a acestor prejudicii), care rezultă din (i) utilizarea sau imposibilitatea de utilizare a site-ului web (ii) costul achiziției de mărfuri sau servicii înlocuitoare a oricăror mărfuri, date, conținuturi sau servicii achiziționate sau obținute sau tranzacții efectuate prin intermediul sau de pe site-ul web; (iii) accesarea neautorizată sau alterarea transmisiunilor sau datelor tale; (iv) declarațiile sau comportamentul oricăror terți pe site-ul web; sau (v) orice altă cauză legată de site-ul web. Prin prezenta, iei la cunoștință că acest paragraf se aplică tuturor conținuturilor, mărfurilor și serviciilor disponibile prin intermediul site-ului web.

13. Obligatiile contului tau

În contextul utilizării Site-ului web de către tine, te obligi: (i) să furnizezi informații veridice, exacte, actuale și complete despre tine sau organizația ta, conform celor solicitate de Site-ul web („Informații de înregistrare”); și (ii) să păstrezi și să actualizezi Informațiile de înregistrare, astfel încât să fie mereu veridice, exacte, actuale și complete. Dacă furnizezi orice informații false, inexacte, neactuale sau incomplete, sau dacă avem motive rezonabile să suspectăm că informațiile furnizate sunt false, inexacte, neactuale sau incomplete, putem suspenda sau elimina contul tău și îți putem refuza continuarea utilizării Site-ului web și accesarea ulterioară a Site-ului web. Ești responsabil pentru păstrarea confidențialității parolei și numărului tău de cont și ești complet răspunzător pentru toate activitățile care au loc sub numărul tău de cont și parola ta. Accepți faptul că parola ta poate fi utilizată pentru a-ți atribui un dosar electronic sau o semnătură electronică. Prin urmare, te obligi să nu divulgi parolele sau informațiile de identificare a contului către terți. Te obligi să ne înștiințezi imediat cu privire la orice utilizare neautorizată a parolei tale sau orice altă violare a securității. Societatea La Sânziene…cu Leac S.R.L. nu va fi în niciun fel responsabilă sau răspunzătoare pentru eventuale achiziții frauduloase efectuate utilizând parola ta compromisă.

14. Achizitii si preturi ale produselor; Modalitati de plata

(a) Achiziții de produse și prețuri. Toate datele de facturare și alte informații furnizate Site-ului web trebuie să fie veridice și exacte. Furnizarea oricăror informații false sau inexacte constituie o încălcare a acestor Termeni de utilizare. Prin efectuarea procesului de finalizare a comenzii, te obligi să accepți și să plătești produsul(-ele) sau serviciul(-iile) solicitat(e). Declari și garantezi că ai dreptul legal să utilizezi cardul de credit sau orice altă metodă de plată utilizată la finalizarea oricărei tranzacții.

Carateristicile produselor comercializate se regăsec în dreptul fiecărui produs prezentat pe site și se refera la : conținut, dimensiune, culoare etc.

Prețurile aferente produselor sunt prezentate pe site și sunt exprimate în lei. În pretul prezentat pe site nu sunt incluse taxele de transport, care vor fi achitate de consumator distinct de pretul de achiziție al produsului comandat. Taxele de transport sunt stabilite disctinct de prețul produsului și sunt stabilite în funcție de modalitatea de livrare aleasă de consumator.

(b) Modalități de plată. Consumatorul poate achita contravaloarea produselor comandate într-una din urmatoarele variante :

Se acceptă orice card Visa, Visa Electron, Mastercard și Maestro, cu condiția să fie valid, să ai bani în cont și banca ta să permită plățile online cu cardul respectiv.

Datele de card necesare în momentul plății nu sunt introduse pe pagina magazinului online, ci în paginile securizate ale procesatorului de plăți.

Datele de card nu sunt expuse niciodata unei alte persoane, transmiterea lor realizandu-se securizat.

Produsele comandate vor fi livrate “Consumatorului” în termen de maxim 10 de zile de la plasarea comenzii. Termenul de livrare variază în funcție de numărul de comenzi înregistrate și de disponibilitatea în stocuri a tuturor produselor afișate, fără a depăși însă termenul de 15 de zile.

În cazul în care un produs este afișat cu un preț incorect sau cu informații incorecte din cauza unei erori de preț sau de introducere a informațiilor despre produs, Societatea La Sânziene…cu Leac S.R.L. își rezervă dreptul să refuze sau să anuleze orice comenzi efectuate pentru produsul afișat la prețul incorect. Societatea La Sânziene…cu Leac S.R.L. își rezervă dreptul să refuze sau să anuleze orice comenzi, chiar dacă comanda a fost confirmată și cardul de credit al Utilizatorului a fost debitat. Societatea La Sânziene…cu Leac S.R.L. își rezervă dreptul să refuze sau să anuleze orice comandă, din orice motiv, la propria discreție. În cazul în care cardul tău de credit a fost deja debitat pentru achiziție și comanda ta a fost anulată, Societatea La Sânziene…cu Leac S.R.L. îți va credita imediat contul de card cu suma debitată.

Societatea La Sânziene…cu Leac S.R.L. încearcă să asigure exactitatea tuturor descrierilor de produse. Cu toate acestea, Societatea La Sânziene…cu Leac S.R.L. nu garantează că descrierile de produse sau alte conținuturi de pe Site-ul web sunt exacte, complete, fiabile, actuale sau lipsite de erori. În cazul în care constați că un produs nu corespunde descrierii, singura măsură de remediere la care ai dreptul este returnarea produsului în conformitate cu politica Societăţii La Sânziene…cu Leac S.R.L. privind returnările.

Societatea La Sânziene…cu Leac S.R.L. își rezervă dreptul, cu sau fără înștiințare prealabilă, (a) de a impune condiții pentru onorarea oricărui cod promoțional sau altă promoție; (b) de a modifica descrierea produselor, (c) de a limita disponibilitatea oricărui produs sau serviciu, (d) de a refuza prestarea oricăror servicii către orice Utilizator sau client.

(b) Promoții. Site-ul web poate să conțină concursuri sau promoții care necesită trimiterea de către tine a unor materiale sau informații despre tine sau despre organizația ta pentru a putea participa. Facem precizarea că orice astfel de concursuri sau promoții oferite prin intermediul Site-ului web pot fi reglementate de termeni și condiții separate, care pot include, printre altele, criterii de eligibilitate ca limite de vârstă și restricții geografice. Dacă decizi să participi la astfel de concursuri sau promoții, ai responsabilitatea să te familiarizezi cu orice termeni și condiții aplicabile și, prin participarea ta, te obligi să respecți orice astfel de termeni și condiții, care vor avea caracter obligatoriu și final din toate punctele de vedere.

(c) Rambursări. Scopul primar al Societăţii La Sânziene…cu Leac S.R.L. este să vândă clienților produse de cea mai bună calitate. Dacă dorești să returnezi un produs La Sânziene…cu Leac S.R.L., te rugăm să consulți politicile privind returnările, disponibile în manualul privind politica noastră.

(d) Orice pretenție sau acțiune juridică legată de Site-ul web trebuie să fie înaintată în decurs de un an de la materializarea pretenției. Prețurile și disponibilitatea oricărui produs sau serviciu La Sânziene…cu Leac S.R.L. pot suferi modificări în orice moment, fără preaviz.

15. Politica de livrare si retur a societatii La Sanziene…cu leac S.R.L

Produsele comandate vor fi livrate Clientului în termen de maxim 10 de zile de la plasarea comenzii. Termenul de livrare variază în funcție de numărul de comenzi înregistrate și de disponibilitatea în stocuri a tuturor produselor afișate, fără a depăși însă termenul de 15 de zile. Comerciantul își rezervă dreptul de a confirma comenzile, prin contactarea clienților, înainte de a le onora. Livrarea produselor se va face exclusiv printr-o firmă de curierat, tarifele fiind cele precizate de firmele de curierat.

Clientul va fi contactat telefonic de către reprezentantul societății La Sânziene…cu Leac S.R.L. pentru a stabili coordonatele expedierii.

Recepția produselor reprezintă confirmarea Clientului că produsele au ajuns în stare bună. Factura atașată în colet constituie contractul de vânzare-cumpărare dintre Client și Comerciant, conform legislației in vigoare.

Conform legii, produsele care prezintă defecte de fabricație sau la care se constată o lipsă de conformitate, (de exemplu cărți cu pagini lipsă etc.), vor fi aduse la starea de conformitate sau înlocuite cu unele similare. În cazul în care niciuna dintre aceste variante nu este posibilă, produsele vor fi returnate și Clientului i se va rambursa contravaloarea sumei achitate. Pentru accesarea serviciului retur, Clientul trebuie să prezinte dovada plăţii produsului şi factura emisă pentru achiziția făcută.

Detaliile politicii de retur La Sânziene…cu leac S.R.L.

Produsele achiziționate de pe site-ul www.lasanziene.ro pot fi returnate conform Ordonanţei de urgență a Guvernului nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniştii, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative.

Astfel, în termen de 14 zile de la primirea produsului comandat fie de către dumneavoastră, fie de către o terță persoană numită de către dumneavoastră, alta decât transportatorul, aveți dreptul legal de a renunța la cumpărarea produsului, fără penalitati și fără invocarea unui motiv.

Pentru a vă exercita dreptul de retragere trebuie să informaţi societatea La Sânziene…cu Leac S.R.L. cu sediul în mun. Bucureşti, str. Ion Bogdan nr. 9, corp A, ap. 4, sector 1, cod poştal 010538, [email protected] cu privire la decizia dumneavoastră de a vă retrage din prezentul contract, utilizând o declaraţie neechivocă, de exemplu, o scrisoare trimisă prin poştă sau e-mail. Pentru a respecta termenul-limită de retragere este suficient să trimiteţi comunicarea privind exercitarea dreptului de retragere înainte de expirarea perioadei de retragere.

Dacă vă retrageţi, vom rambursa orice sumă pe care am primit-o de la dumneavoastră, cu excepţia costului livrării, fără întârzieri nejustificate şi, în orice caz, nu mai târziu de 14 zile de la data la care primim produsul returnat în aceeași stare în care a fost livrat. Vom efectua această rambursare folosind datele contului IBAN furnizate de Dumneavoastră. Astfel, suma aferentă va fi virată în contul IBAN indicat de Dumneavoastră, neexistând posibilitatea rambursării cash; în orice caz, nu vi se vor percepe comisioane ca urmare a unei astfel de rambursări. Vă atragem atenţia că vom amâna rambursarea până la data la care primim înapoi produsele în stare intactă. Va trebui să suportaţi costul direct al returnării produselor. Returnarea produselor se poate efectua prin firma de curierat. Termenul este respectat dacă produsele sunt trimise înapoi înainte de expirarea perioadei de 14 zile.

Produsul returnat trebuie să fie în aceeași stare în care a fost livrat (în ambalajul original cu toate accesoriile, cu etichetele intacte și documentele care l-au însoțit). Nu se acceptă pentru returnare produsele care prezintă modificări fizice, lovituri, zgârieturi, urme de folosire și/sau intervenții neautorizate etc. Sunteţi responsabil pentru diminuarea valorii produselor care rezultă din manipulări, altele decât cele necesare pentru determinarea naturii şi calităţii produselor.

Politica de retur La Sânziene…cu leac S.R.L. se bazează pe o relație de bună credință și comportament echitabil. Avem încredere că vei respecta drepturile de proprietate intelectuală și nu vei folosi sau fotocopia produsele înainte de a le returna. La rândul nostru, te asigurăm că vom ține cont de particularitatea fiecărui produs returnat și îți vom oferi cele mai bune servicii de fiecare dată.

Pentru orice detalii suplimentare privind condiţiile de retur, ne poţi contacta prin e-mail la adresa [email protected]

16. Negarea aprobarii continuturilor si linkuri catre alte site-uri web

Orice linkuri către alte site-uri web sunt furnizate exclusiv pentru facilitarea Utilizatorilor. Site-ul web poate oferi linkuri sau trimiteri către alte site-uri web, dar Societatea La Sânziene…cu Leac S.R.L. nu a revizuit toate aceste alte site-uri web, nu este responsabilă pentru conținutul acestor alte site-uri web și nu își asumă nicio răspundere pentru eventualele prejudicii sau vătămări cauzate de orice astfel de conținuturi. Societatea La Sânziene…cu Leac S.R.L. nu aprobă și nu face niciun fel de declarații cu privire la aceste site-uri web sau cu privire la informațiile sau produsele ori materialele care se găsesc acolo sau cu privire la orice rezultate care pot fi obținute prin utilizarea lor. Dacă decizi să accesezi oricare dintre aceste alte site-uri web către care se oferă linkuri pe Site-ul nostru, îți asumi personal toate riscurile aferente.

17. Legislatia aplicabila

Acest Acord și accesul la Site-ul web vor fi reglementate și interpretate în conformitate cu legislația din România.

18. Alegerea forului competent

(a) Dacă ești Client La Sânziene…cu Leac S.R.L., orice litigiu care rezultă din sau are legătură cu utilizarea Site-ului web sau achizițiile de servicii efectuate prin intermediul Site-ului web vor fi soluționate pe cale amiabilă. Dacă acest lucru nu este posibil, litigiul va fi soluţionat de către instanţele competente din municipiul Bucureşti. Prin prezenta, îți dai consimțământul necondiționat și irevocabil de a te supune jurisdicției exclusive a instanţelor competente din Bucureşti pentru orice litigii care pot să apară din sau în legătură cu utilizarea Site-ului web sau achizițiile de servicii prin intermediul Site-ului web.

19. Pozitia Utilizatorilor

Materialele de pe Site-ul web www.lasanziene.ro sunt prezentate exclusiv în scopul promovării oportunității activităţii și a produselor La Sânziene…cu Leac S.R.L.

20. Feedback de la Utilizatori

Dacă oricare Utilizator trimite către Societatea La Sânziene…cu Leac S.R.L. informații care conțin un feedback, o recenzie, sau întrebări, solicitări, opinii, comentarii, sugestii sau altele asemănătoare cu privire la conținutul oricărui document La Sânziene…cu Leac S.R.L. publicat pe site sau al serviciilor oferite de Societatea La Sânziene…cu Leac S.R.. , aceste informații vor fi considerate neconfidențiale și Societatea La Sânziene…cu Leac S.R.L. nu va avea nicio obligație în legătură cu aceste informații și va fi liberă să reproducă, să utilizeze, să divulge și să distribuie informațiile altora, fără limite. Societatea La Sânziene…cu Leac S.R.L. va fi liberă să utilizeze orice idei, concepte, know-how sau tehnici incluse în aceste informații, în orice scop, inclusiv, dar fără limitare la dezvoltarea, fabricarea și comercializarea de produse care încorporează informațiile respective.

21. Utilizarea acceptabila si legala a Site-ului web

Orice informații furnizate către Societatea La Sânziene…cu Leac S.R.L. în contextul utilizării Site-ului web: (a) nu trebuie să fie false, inexacte sau înșelătoare; (b) nu trebuie să fie obscene sau indecente; (c) nu trebuie să conțină viruși, cai troieni, sau alte programe pentru computer care au scopul de a deteriora, afecta negativ, intercepta ilegal sau expropria orice sistem, date sau informații personale; (d) nu trebuie să încalce niciun drept de proprietate, brevet, marcă în curs de înregistrare, secret comercial sau alte drepturi de proprietate intelectuală sau drepturi de publicitate sau de confidențialitate ale unor terți; (e) nu trebuie să fie defăimătoare sau calomniatoare și nu trebuie să conțină amenințări ilegale sau hărțuire; și (f) nu trebuie să creeze obligații pentru Societatea La Sânziene…cu Leac S.R.L. sau să ne facă să pierdem accesul la servicii din partea furnizorilor noștri de servicii de internet sau a altor furnizori. Persoana care trimite orice comunicări Site-ului web sau către Societatea La Sânziene…cu Leac S.R.L. în general este responsabilă pentru conținutul și informațiile din comunicările respective, inclusiv pentru veridicitatea și exactitatea lor. Site-ul web este pus la dispoziție ca serviciu pentru vizitatori. Societatea La Sânziene…cu Leac S.R.L. își rezervă dreptul de a șterge, a modifica sau a completa Conținutul Site-ului web, în orice moment, din orice motiv și fără să înștiințeze pe nimeni.

22. Separabilitatea clauzelor

În cazul în care una sau mai multe părți ale acestui Acord este considerată nevalidă, ilegală sau neaplicabilă în orice sens și din orice motiv, această validitate, ilegalitate sau neaplicabilitate nu va afecta celelalte prevederi din prezentul Acord.

23. Titluri

Titlurile utilizate în acest Acord au exclusiv scopul de a facilita citirea și nu trebuie utilizate ca ajutor la interpretarea Acordului.

24. Clauza de nerenuntare

Orice întârziere în a solicita sau nesolicitare a respectării oricărei prevederi din prezenta, din partea ta sau a Societăţii La Sânziene…cu Leac S.R.L., în orice moment sau momente, nu va afecta în niciun fel dreptul tău sau al Societăţii La Sânziene…cu Leac S.R.L. de a impune respectarea prevederii respective ulterior. Nicio întârziere în a exercita sau neexercitare a oricărui drept potrivit prezentei, de către tine sau de către societatea La Sânziene…cu Leac S.R.L., nu va constitui o renunțare la acel drept sau la alte drepturi care vă revin prin prezenta.

25. Intregul acord, actualizari si modificari

Acest Acord și orice documente încorporate în el în mod expres prin trimitere la acestea constituie întregul acord între tine și Societatea La Sânziene…cu Leac S.R.L. în ceea ce privește obiectul Acordului. La propria sa discreție, Societatea La Sânziene…cu Leac S.R.L. poate amenda sau modifica unilateral acest Acord sau orice alte documente la care se face trimitere în acesta, în orice moment, prin publicare pe Site-ul web. Orice termeni amendați sau modificați vor intra în vigoare din momentul publicării lor. Continuarea utilizării Site-ului web constituie acceptarea oricăror termeni și condiții modificate. Dacă ai întrebări cu privire la acest Acord, te invităm să ne contactezi la aderesa de poştă electronică [email protected]

26. Beneficiari terti

Nicio persoană care nu este parte a acestui Acord nu va fi beneficiară a acestui Acord și nicio persoană care nu este parte a acestui Acord nu va avea niciun drept de a impune executarea termenilor prezentului Acord.

27. Reziliere

Societatea La Sânziene…cu Leac S.R.L. își rezervă dreptul de a emite un avertisment, a suspenda sau a bloca imediat accesul tău la Site-ul web în cazul în care încalci acest Acord (sau orice alt acord sau politică la care se face trimitere în prezenta) sau dacă nu reușim să confirmăm sau să autentificăm informațiile pe care ni le furnizezi sau pentru orice alt motiv, la propria noastră discreție. Poți să-ți reziliezi contul contactând [email protected]. Dacă îți reziliezi contul, trebuie să încetezi orice utilizare a Site-ului web. În caz de reziliere a acestor termeni de utilizare, declarațiile și garanțiile, drepturile la despăgubiri și limitările răspunderii stabilite prin acești termeni de utilizare vor rămâne valabile.

28. Prelucrarea datelor cu caracter personal

Categoriile de date personale prelucrate pot fi: numele şi prenumele, sexul, data şi locul naşterii, telefon, adresa (domiciliu/reşedinţa), e-mail, date de geolocalizare (inclusiv IP) /date de trafic.

Atunci când un Utilizator îşi creează un cont pe site-ul www.lasanziene.ro, va primi comunicări comerciale din partea societăţii La Sânziene…cu Leac SRL doar în măsura în care şi-a manifestat consimţământul în mod expres, selectând opţiunea corespunzătoare.

Datele colectate cu privire la newslettere şi alerte sunt confidenţiale. Www.lasanziene.ro va putea, în funcţie de preferinţele exprimate de Utilizatori, selecta destinatarii cărora le va trimite newslettere şi alerte.

Conform Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), www.lasanziene.ro are obligaţia de a prelucra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate datele personale furnizate de Utilizatori.

Scopul colectarii datelor cu caracter personal poate fi: îndeplinirea obligaţiilor legale aflate în sarcina www.lasanziene.ro, gestiunea economico-financiară, marketing, publicitate, statistică, servicii de comunicaţii electronice, informarea Clienţlor privind situaţia contului lor de pe www.lasanziene.ro , informarea Clienţilor privind evoluţia şi starea Comenzilor, precum şi alte scopuri pentru care a fost obţinut consimţământul utilizatorilor.

Completarea de către Utilizatori a formularelor pe site şi/sau transmiterea, în orice formă, a acordului utilizatorilor echivalează cu acceptarea necondiţionată că aceste informaţii să fie incluse în baza de date www.lasanziene.ro şi cu utilizarea şi prelucrarea de catre www.lasanziene.ro, pentru desfăşurarea activităţilor enumerate mai sus, inclusiv, dar nelimitându-se la: furnizori de servicii de curierat, logistică, servicii de plată / bancare, marketing şi email marketing.

Clienţilor le sunt garantate drepturile prevăzute de Regulamentul GDPR-(UE) 2016/679, respectiv dreptul de acces, de opoziţie şi de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Clienţii au dreptul de a se opune/restricţiona cu privire la prelucrarea datelor personale şi de a solicita ştergerea datelor sau portarea acestora. De asemenea, clienţilor le este recunoscut dreptul de a se adresa justiţiei ori autorităţii de supraveghere.

Clientul poate solicita oricare dintre drepturile enumerate anterior în baza unei cereri scrise, semnate şi datate, transmise la adresa: [email protected].

În cazul în care Clientul îşi modifică, prin utilizarea formularelor de pe site, datele personale livrate deja către www.lasanziene.ro şi există Comenzi în derulare, Comenzile îşi păstrează datele de la momentul plasării acestora iar livrarea produselor se va face luându-se în considerare datele anterior furnizate.

La Sânziene…cu Leac SRL nu solicită Utilizatorilor săi prin niciun mijloc de comunicare (telefon/e-mail etc.) informaţii confidenţiale, date despre conturi bancare, parole personale etc. În cazul în care Utilizatorul le divulga unor terţi, acesta poartă întreaga responsabilitate pentru acţiunile sale. Astfel, în cazuri de divulgare a unor asemenea date, www.lasanziene.ro nu poate fi ţinut răspunzător pentru niciun fel de prejudiciu.